Nezařazené

Bezpečnost a elegance

Možná jste kdysi v dětství byli třeba na školním výletě na nějakém hradu a zámku. Vzpomenete si, jak se kdysi před staletími chránili lidé proti útokům a okolnímu nebezpečí? Jistě si jasně uvědomujete rozdíl mezi oběma typy sídel. Zatímco hrad je na nesnadno přístupném, zpravidla vyvýšeném místě, obehnán mohutnými hradbami. Zpravidla kamennými, v raných dobách třeba i více, či méně dřevěnými. Na rozdíl od toho zámek (pokud nevznikl přestavbou středověkého hradu) je na místě snadno přístupném, zpravidla uprostřed nějaké parkové úpravy a obehnán je většinou ploty. Nebo nízkými zdmi.

Hlavně zdobnost

Zámky zejména v částech, kde se přijíždělo, nebo byly dobře přístupné pohledům kolemjdoucím, či kolem jedoucím, byly především honosné, zdobné, reprezentativního vzhledu. Nejlíp se na to hodily kované ploty.