Nezařazené

Schválenie do prevádzky

polstarek-k-narozeninam.jpg

Detské autosedacky sú zariadenia schválené podľa osobitného predpisu určené na zaistenie bezpečnosti prepravovaných detí, ktorých telesná hmotnosť neprevyšuje 36 kg a telesná výška nepresahuje 150 cm. Vždy používajte tento bezpečnostný prvok pre Vaše ratolesti pri všetkých jazdách mobilnom vozidlom aj na krátke vzdialenosti. Existuje niekoľko skupín týchto produktov pre rôzne veľké deti. Pre akú skupinu je určená spoznáme ľahko podľa skúšobnej značky, ktorá je na tomto bezpečnostnom prvku umiestnená.

Bezpečnostný prvok pre Vaš voz

Skúšobné značky aké majú autosedacky musí obsahovať meno výrobcu, meno produktu, označenie Universal znamená, že schválený bezpečnostný prvok je použiteľný takmer v každom mobilným voze, ďalej váha 9 kg – 25 kg udáva váhový rozsah a rozsah použitia, E 4 v krúžku je skúšobný symbol a kód krajiny (E8 – ČR, E1- Nemecko, E4 – Taliansko) a v neposlednom rade 03301074 je číslo skúšobnej značky (prvé dvojčíslie udáva súčasnú verziu normy / 03 / – sériové číslo).Bude tento bezpečnostný prvok vhodný pre Vaše vozidlo?

300x250-labyrint-na-penize.jpg