Nezařazené

Účetnictví

Inventarizace – prostředek, který plní řadu funkcí, především: slouží jako instrument k průkazu, že stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví ke dni účetní závěrky odpovídá skutečnosti, správně provedená inventarizace je základem správně vyčíslené daňové povinnosti, slouží majiteli firmy k ochraně majetku a vymezení odpovědnosti za ochranu majetku a umožňuje přehled o využití majetku.
Podnikatelé vedou daňovou evidenci, která zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. Tolik říká předpis. To vše je součástí jejich a tedy i vašeho účetnictví.

Nevíte si rady s inventarizací a daňovou evidencí?

Jednu i druhou rádi provedeme za vás, abyste vaše účetnictví měli v pořádku!!